Co doma právě řešíte?

Pokud vám některá z uvedených situací zní povědomě, jste tu správně. Se mnou najdete klíč k řešení.

Nevím si rady s výchovou

Mé dítě se často vzteká / neposlouchá / odmítá se oblékat / nechce jíst – už mi to přerůstá přes hlavu

Zaskočila mě diagnóza dítěte

Dítě dostalo lékařskou „nálepku“ a nevím, jak mu pomoct (ADHD, odklad školní docházky, OVŘ, vývojová dysfázie, porucha chování)

Nedaří se mi sladit práci a rodinu

Jsem permanentně ve stresu, nevím, kde mi hlava stojí, nic nestíhám a chci se věnovat dětem i své práci

Je mé dítě zralé na školu?

Přeji si, aby mé dítě úspěšně zvládlo nástup do školy / nevím, jestli je na to zralé / zajímá mě, k čemu má talent

Naše rodina prochází změnou

Budeme mít školáka / čekáme další přírůstek / nastupuji do práce / rozcházím se s partnerem / partnerkou…

Mám úzkostné dítě

Moje dítě se těžko přizpůsobuje novým situacím, „visí na mně“ a všeho se bojí, nechce chodit do školky, kroužků

Skřípe nám komunikace v rodině

Nedokážeme se na ničem dohodnout, točíme se v bludném kruhu, narážíme na rozdílné názory na výchovu

Mé dítě nemluví

Moje dítě nemluví/ špatně mluví, nerozumíme mu, nevím si rady, chci mu pomoci, aby  opoždění nemělo vliv na úspěšnost ve škole

Neumím se rozhodnout

Chci změnu, nevím, jakým směrem se vydat. Potřebuji si ujasnit priority v rodině/ v práci – posunout se vpřed.

Mé dítě je agresivní a nezvladatelné

Často ubližuje ostatním dětem i mně, neposlouchá / nevím, jak u něj získat autoritu a motivovat ho

Jak jsem se stala koučkou

Jsem přesvědčená, že ke každé situaci existuje klíč. Ověřila jsem si to mnohokrát. V logopedické praxi, ve výuce, v roli ředitelky mateřské školy i jako máma tří dětí. Chce to odhodlání, důslednost, lásku – a zkušenosti, znalosti. Pak najdete cestu ke všem dětem, i k hyperaktivním, nadaným, nemluvným a bilingvním.

Klíč existuje, ale kde ho najít? Za víc jak 20 let pedagogické a logopedické praxe jsem si potvrdila, že především v rodině. Proto jsem se rozhodla stát se koučkou a pracovat nejen s dětmi, ale také přímo s rodiči. Pomáhat všem, kteří se  při výchově dětí dostávají do úzkých. Podporovat mámy a táty v osobnostním rozvoji a pěstování láskyplných vztahů s dětmi.

Věřím, že všichni rodiče chtějí své děti vychovávat dobře. Často ale nevědí, kam se obrátit pro pomoc. Nejvíc to pociťují rodiče dětí s nějakou diagnózou. Odborník vystaví posudek, ale rodina si musí poradit sama. I takovou situací vás dokážu provést, nabídnout odbornou pomoc, případně doporučení na specialistu z jiného oboru.

Ke každé situaci existuje klíč. Nečekejte ale, že z rukávu vytáhnu nějaký „univerzál“. Každá rodina je jedinečná, i ta vaše. Pojďme hledat společně. Se mnou přijdete na to, jak váš klíč správně použít.

Protože moje služby radou nekončí…

Podívejte se, jaké mám zkušenosti a odbornou kvalifikaci. Pokud váháte, jestli se najde řešení i pro vás, zavolejte mi nebo napište.

Reference

_FUN9051

„Na paní Klapákové velice oceňuji její individuální přístup, laskavost, důslednost a empatii. Je radost pozorovat, jak využívá svůj talent, odborné i praktické zkušenosti, úsilí a energii k rozvoji dětí a jejich rodičů. Na výchovné postřehy a doporučení ohledně mé dcerky ráda a často vzpomínám.“

Ing. Jana Štuplová
maminka 9leté Evičky

testimonial5

„Díky přístupu paní Klapákové se z nezvladatelného předškoláka stal naprosto vyrovnaný, bezproblémový a šťastný kluk. V její mateřské škole se naučil správnému chování a jednání s dospělými i dětmi. Teď si dokáže vážit sám sebe i druhých.“

Helena Blažková
maminka 7letého Štěpánka

testimonial1

„Petra Klapáková vnáší do své práce dlouholeté zkušenosti logopedky a zároveň učitelky mateřské školy. Umí přesně odhadnout, co na které dítě platí, a podle toho zvolit nejvhodnější přístup. Cením si toho, jak nás provázela na cestě k výsledkům a pomohla nám zdolat veškerá úskalí ve výslovnosti mého Kubíka.“

Mgr. Mirka Stasiuková
maminka 7 letého Jakuba

testimonial4

„Pro paní Klapákovou je na prvním místě dítě a jeho spokojenost. Dokáže s dětmi pracovat zábavnou formou, takže na hodiny logopedie se těší moje dcerka i já. Díky přístupu paní Klapákové jsme během dvou měsíců úspěšně zvládly všechny ostré sykavky a pilujeme krásné „r“.

Eva Nezavdalová
maminka 5leté Violky

Demetra

„U našeho syna byla zjištěna mírná porucha pozornosti kombinovaná s hyperaktivitou. Díky paní Klapákové se dokáže velmi dobře vyjadřovat, zlepšil si jemnou i hrubou motoriku, pozornost a umí spoustu básniček i písniček.“

Pavla
maminka 5letého Honzíka

Co vás čeká

1. Setkáme se

Objednáte se a obdržíte dotazník k vyplnění. Při osobním setkání probereme vaši situaci a možnosti řešení. Budete mít příležitost zeptat se na vše potřebné. Veškeré informace, které se od vás dozvím, považuji za důvěrné.

2. Sestavíme plán

Budete-li chtít, navštívím vás a vaše dítě doma. Následně si stanovíme cíl, kterého chcete dosáhnout, domluvíme si plán dalšího postupu a počet našich setkání. Jedno setkání trvá 60 minut, bývá jich potřeba 2-7.

3. Vykročíme na cestu

Na pravidelných setkáních budeme probírat vaše pokroky, které si budete průběžně zapisovat. Já se postarám, abyste mířili stále k cíli, budu vám poskytovat zpětnou vazbu a podporu. Když nebudete vědět, jak dál, společně najdeme řešení.

4. Dojdeme k cíli

Až dosáhnete vytyčeného cíle, poblahopřeji vám a rozloučím se. Dál už budete vědět, jak na to. Pokud si někdy v budoucnu nebudete vědět rady, budu vám k dispozici pro další setkávání. Znalost vaší rodinné situace naši práci urychlí.

Služby a jejich cena

Koučování

Nejprve společně pojmenujeme problém, potom určíme kroky k jeho řešení. Budu vás doprovázet na cestě k výsledku a poskytovat vám  podporu a užitečné podněty. Smyslem koučování není radit, ale hlavně motivovat. Postupně si vybudujete sebejistotu a naučíte se zvládat náročné situace sami.

Koučování zpravidla vyžaduje 4-7 sezení, probíhat může i po Skypu. Celková cena se odvíjí od počtu dohodnutých setkání. Úhrada probíhá vždy předem.

Poradenství ve výchově

Podrobně probereme vaši situaci, na základě diagnostiky, popřípadě návštěvy u vás doma, navrhnu vhodné řešení a poradím vám, jak dál. Odnesete si praxí ověřený postup, který vám usnadní komunikaci s dětmi a ulehčí každodenní život.

Poradenství vyžaduje 5-10 setkání a jednu návštěvu doma, podle otázek, které potřebujete vyřešit. Celková cena se odvíjí od počtu dohodnutých setkání. Úhrada probíhá vždy předem.

Logopedie

Na základě diagnostiky, navrhnu  postup a vhodnou formou se budeme věnovat technikám rozvoje slovní zásoby, fonematického sluchu, správného dýchání, motoriky mluvidel,zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriky, reedukaci nesprávné výslovnosti. Ukáži vám metodiky pro rozvoj řeči, sluchu, zraku a motorických dovedností dítěte.

Pro děti 5-7 let nabízíme tréninkový program ,,Školáček“ I.,II.,III.

Pokud si nejste jistí, v jakém rozsahu budete mé služby potřebovat, napište mi nebo zavolejte a probereme vaši konkrétní situaci.

Blog

Kontakt

Mgr. Petra Klapáková

E-mail: koucka@petraklapakova.cz

Telefon: +420 608 817 000

Skype: petra.klapakova

Adresa: Akátová 657, Jirny, 250 90

IČ: 86688596

Bankovní spojení: 2700521738/2010

Sledujte mě na Facebooku
a dozvíte se, jak na to, aby vám s dětmi bylo dobře.