Co doma právě řešíte?

Pokud vám některá z uvedených situací zní povědomě, jste tu správně. Společně najdeme řešení.

Mé dítě patlá

Má špatnou výslovnost, neumí správně říci L, R, Ř, sykavky a další hlásky. Kdy má umět tyto hlásky vyslovovat? Opravuji ho, ale nemá to žádný efekt. Chci, aby mé dítě mluvilo správně.

Nevím, jak se s ním mám domluvit

Mé dítě se často vzteká, neposlouchá mě a je agresivní. Bojím se mu říkat ne. Vzdoruje a neustále si prosazuje svou. Chci se s ním snadněji domluvit a mít přirozenou rodičovskou autoritu.

Mé dítě nemluví

Chtěli bychom vědět, jestli je nemluvnost v daném věku běžná záležitost nebo se jedná o poruchu. Jak máme dítě rozmluvit? Jak podpořit přirozený vývoj řeči?

Má potíže s usínáním a jídlem

Večerní ukládání našeho dítěte je vyčerpávající běh na dlouhou trať. Stejné je to i s jídlem. Chceme nastavit fungující režim pro něj i pro nás.

Nerozumím tomu, co říká

Mé dítě mluví jako cizinec, vůbec nerozumím jeho zvukům. Často na má slova nereaguje, těžko se spolu domlouváme. Má vývojovou dysfázii či opožděný vývoj řeči? Jak s ním mám pracovat?

Mám úzkostné dítě

Moje dítě se těžko přizpůsobuje novým situacím, „visí“ na mně a je úzkostné. Chtěla bych občas pár chvilek pro sebe. Jak ho nenásilně začít zvykat na odloučení?

Než půjde do školy

Je pro nás důležité mít dobře připraveného prvňáčka. Chceme poradit v oblasti komplexního rozvoje dítěte a pomoci s rozvojem koncentrace pozornosti, grafomotoriky, zrakového vnímání, logického myšlení, s cvičením paměti a jemné motoriky. Máme zájem o testování školní zralosti.

Je mé dítě hyperaktivní?

Jak poznám hyperaktivitu u svého dítěte? Co je příčinou jeho nepozornosti? Vše mu musím stokrát opakovat, je jak v jiném světě. Je to pro mě vyčerpávající, potřebuji poradit.

Kdo jsem

,,Věřím, že změny se nestanou hned, potřebují čas, trpělivost a píli.“

,,Věřím, že čas, věnovaný svému dítěti, se rodiči stonásobně vrátí.“

V mé práci se vzájemně propojuje několik různých oborů- i proto je nabídka mých služeb poměrně širokospektrá. Vystudovala jsem předškolní pedagogiku– obor učitelství pro mateřské školy. Absolvovala jsem studium speciální pedagogiky na PedF UK v Praze a PedF MU v Brně- se zaměřením na  logopedii, surdopedii, psychologii, pedagogiku, etopedii a diagnostiku.

Mám dlouholeté zkušenosti v oblasti předškolního vzdělávání, v pedagogické psychologii a v logopedické praxi. V roce 2008 jsem otevřela první soukromou mateřskou školu s akreditací MŠMT v Praze 9. Nyní poskytuji soukromou logopedickou péči, nabízím konzultační a poradenskou pomoc v rodičovství a zabývám se komplexní předškolní přípravou dětí. Publikuji články o výchově a vzdělávání dětí. V roce 2018 vyšla v nakladatelství Albatros má první pracovní knížka pro děti Rozvoj řeči- zvuky a slabiky.

V logopedické praxi se věnuji diagnostice, úpravě narušených řečových funkcí, rozvoji sluchového vnímání a stimulaci opožděných komunikačních schopností dětí.  Spolupracuji také s mateřskými školami, kde provádím  screening komunikačních schopností dětí.

Při práci  s dětmi uplatňuji osvědčené postupy, zajímavé hry, moderní pomůcky a funkční metody – muzikoterapií, grafomotoriku a prstovou jógu.

Rodičům předškoláků pomáhám zjišťovat silné a slabé stránky jejich dětí a rozvíjet oslabené funkce. Testuji školní zralost a poté sestavuji každému dítěti speciální předškolní program ušitý na míru.

Nabízím konzultace v otázce rodičovství a výchovy dětí. Vývoj každého dítěte má svá specifika, vyžaduje odlišný výchovný přístup, toleranci k danému věku, ale i čitelný rodičovský postoj. Některá vývojová období jsou pro rodiče malého dítěte velmi náročná. Pomáhám jim, porozumět chování svého dítěte, poradit si s výkyvy i změnami.

Za víc jak 25 let odborné praxe, ale i jako máma tří dětí, jsem si mnohokrát ověřila, že žádný ,,univerzál“ k zaručené výchově dítěte neexistuje.  Je to mravenčí práce, která chce trpělivost, důslednost, bezpodmínečnou lásku a cit. Pak nacházíme cestu ke všem dětem…

Podívejte se, jaké mám zkušenosti a odbornou kvalifikaci. Pokud váháte, jestli se najde řešení i pro vás, zavolejte mi nebo napište.

„Kdo chce, hledá způsoby,
kdo nechce, hledá důvody“

25+

let zkušeností

13

let vedení školky

2000+

předškoláků

1

kniha

Reference

_FUN9051

„Na paní Klapákové velice oceňuji její individuální přístup, laskavost, důslednost a empatii. Je radost pozorovat, jak využívá svůj talent, odborné i praktické zkušenosti, úsilí a energii k rozvoji dětí a jejich rodičů. Na výchovné postřehy a doporučení ohledně mé dcerky ráda a často vzpomínám.“

Ing. Jana Štuplová
maminka 9leté Evičky

testimonial5

„Díky přístupu paní Klapákové se z nezvladatelného předškoláka stal naprosto vyrovnaný, bezproblémový a šťastný kluk. V její mateřské škole se naučil správnému chování a jednání s dospělými i dětmi. Teď si dokáže vážit sám sebe i druhých.“

Helena Blažková
maminka 7letého Štěpánka

testimonial1

„Petra Klapáková vnáší do své práce dlouholeté zkušenosti logopedky a zároveň učitelky mateřské školy. Umí přesně odhadnout, co na které dítě platí, a podle toho zvolit nejvhodnější přístup. Cením si toho, jak nás provázela na cestě k výsledkům a pomohla nám zdolat veškerá úskalí ve výslovnosti mého Kubíka.“

Mgr. Mirka Stasiuková
maminka 7 letého Jakuba

testimonial4

„Pro paní Klapákovou je na prvním místě dítě a jeho spokojenost. Dokáže s dětmi pracovat zábavnou formou, takže na hodiny logopedie se těší moje dcerka i já. Díky přístupu paní Klapákové jsme během dvou měsíců úspěšně zvládly všechny ostré sykavky a pilujeme krásné „r“.

Eva Nezavdalová
maminka 5leté Violky

Demetra

„U našeho syna byla zjištěna mírná porucha pozornosti kombinovaná s hyperaktivitou. Díky paní Klapákové se dokáže velmi dobře vyjadřovat, zlepšil si jemnou i hrubou motoriku, pozornost a umí spoustu básniček i písniček.“

Pavla
maminka 5letého Honzíka

reference_belo

„Moc děkuji za profesionální práci a přátelský přístup. Můj syn Dominik se na logopedii vždy těší. Výsledky jsou skvělé.“

Jitka Bělochová
maminka Dominika

6 principů, podle kterých pracuji

Respekt potřeb dítěte

Prostor pro komunikaci

Motivační aktivity

Zkušenosti

Zodpovědný přístup

Flexibilita

Služby a jejich cena

Logopedie

Na základě informací od vás, zjistím úroveň komunikačních dovedností vašeho dítěte. Navrhnu konkrétní postup logopedické péče a domluvíme se na frekvenci návštěv. Ideální je setkávat se 1 krát za 14 dní na 30 až 40 minut. Očekávejte přátelskou atmosféru, empatii, pečlivý individuální přístup a zajímavé aktivity.  Domů si pokaždé odnesete informace o tom, jak s dítětem trénovat + materiály. Pokroky jsou patrné během pár dní. Díky častějším návštěvám u mě a pravidelnému procvičování doma se doba docházení na logopedii výrazně zkracuje.

Cena:

Vstupní diagnostika – 1.500 Kč

Navazující péče – 550 Kč/30 min.

Poradenství v rodičovství

Ráda vám pomohu s řešením otázek, týkajících se rodičovství a výchovy dítěte. Probereme vaši situaci a společně se podíváme, kde je například  možné udělat změnu, jak se posunout o krok vpřed,  kde eliminovat nevhodné vlivy, jak upravit režim dítěte, aby vše fungovalo ke spokojenosti celé rodiny. Domluvíme se na vhodném postupu. Očekávejte diskrétnost, profesionalitu, empatii, dlouholeté zkušenosti, doplněné o praktické funkční postupy. Poradenství vyžaduje 2-5 setkání, dle dohody  a potřeby ideálně také 1 setkání  s vaším dítětem. Celková cena se odvíjí od konkrétního tématu a počtu dohodnutých setkání.

Cena:

Vstupní konzultace + souhrn doporučení – 2.200 Kč

Následná konzultace- 1.000 Kč /60 min.

Předškolní příprava

Předškolák je speciálně sestavený individuální program pro děti od 4,5 do 7 let. Jeho cílem je připravit děti na vstup do ZŠ a předejít školní neúspěšnosti. Zaměřuje se na komplexní rozvoj kognitivních dovedností dítěte a stimulaci pomaleji se rozvíjejících či opožděných vývojových oblastí.  Výsledkem jsou: samostatnost, zlepšení komunikačních dovedností, zvýšení koncentrace pozornosti, progres v jemné motorice, logickém myšlení, v oblasti předmatematických schopností, sluchovém a zrakovém vnímání. Získání dobrých základů a školní připravenost jsou pro úspěšnost každého prvňáčka klíčové.

Cena:

1 dítě – 650 Kč/60 min.

2 děti – 750 Kč/60 min.

Testování školní zralosti- od 2.000 Kč

Pokud si nejste jistí, v jakém rozsahu budete mé služby potřebovat, napište mi nebo zavolejte a probereme vaši konkrétní situaci.

Články

Kniha

42642816

Rozvoj řeči – zvuky a slabiky

Knížka s věnováním

Kniha obsahuje originální hry a aktivity pro přirozený rozvoj řeči dětí od 3,5 do 5 let. Cílem knihy je pomoci hravou formou rozvinout sluchové vnímání, fonematický sluch, jazykový cit, slovní zásobu a další kompetence.

Kontakt

Mgr. Petra Klapáková

E-mail: petraklapakova@gmail.com

Telefon: +420 608 817 000

Skype: petra.klapakova

Adresa: Akátová 657, Jirny, 250 90

IČ: 86688596

Bankovní spojení: 2700521738/2010

Sledujte mě na Facebooku nebo Instagramu
a dozvíte se, jak na to, aby vám s dětmi bylo dobře.