Co doma právě řešíte?

Pokud vám některá z uvedených situací zní povědomě, jste tu správně. Společně najdeme řešení.

Mé dítě nevyslovuje správně

Mé dítě špatně mluví / patlá – nechci, aby se mu smáli a ve škole měl potíže při psaní

Nevím si rady s výchovou

Mé dítě se často vzteká / neposlouchá / odmítá se oblékat / nechce jíst / má potíže s usínáním – co s tím?

Mé dítě stále nemluví

Mé dítě ještě nemluví / nechce mluvit – chci mu pomoci, ale nevím jak

Mé dítě je agresivní a nezvladatelné

Často ubližuje ostatním dětem i mně, neposlouchá / nevím, jak u něj získat autoritu a motivovat ho

Nerozumím tomu, co říká

Mluví jako cizinec / nerozumím mu / nereaguje na má slova a pokyny – jeho řeč je opožděná

Mám úzkostné dítě

Moje dítě se těžko přizpůsobuje novým situacím, „visí na mně“ a všeho se bojí, nechce chodit do školky, kroužků

Je mé dítě připravené na školu?

Chci, aby mé dítě úspěšně zvládlo nástup do školy / nevím, jestli je zralé / chci individuální předškolní přípravu

Kdo jsem

Jsem logopedka a metodička předškolního vzdělávání. Mým profesním oborem je předškolní a speciální pedagogika. Pomáhám s rozvíjením řeči, komunikačních dovedností a s reedukací poruch výslovnosti u dětí do 7 let. Zaměřuji se na stimulaci opožděného vývoje řeči, motoriky, sluchového a zrakového vnímání.  Rodičům jsem oporou i odborným poradcem v té nejdůležitější práci na světe – výchově a vzdělávání jejich dětí.

V logopedické praxi, v roli ředitelky mateřské školy i jako máma tří dětí, jsem si mnohokrát potvrdila, že žádný ,,univerzál“ k zaručeně úspěšné výchově dítěte, neexistuje.  Je to mravenčí práce, která chce trpělivost, důslednost, lásku, cit – a zkušenosti. Pak nacházíme cestu ke všem dětem- i k hyperaktivním, nadaným, nemluvným či opožděným.

Za víc jak 25 let pedagogické praxe jsem si stokrát ověřila, že výborných výsledků ve výchově a vzdělávání dítěte dosáhnout lze – za předpokladu, že aktivně spolupracují i jeho rodiče.

Podívejte se, jaké mám zkušenosti a odbornou kvalifikaci. Pokud váháte, jestli se najde řešení i pro vás, zavolejte mi nebo napište.

„Kdo chce, hledá způsoby,
kdo nechce, hledá důvody“

27. 8. 2018 vyšla moje knížka pro děti Rozvoj řeči

Zjistit více

Reference

_FUN9051

„Na paní Klapákové velice oceňuji její individuální přístup, laskavost, důslednost a empatii. Je radost pozorovat, jak využívá svůj talent, odborné i praktické zkušenosti, úsilí a energii k rozvoji dětí a jejich rodičů. Na výchovné postřehy a doporučení ohledně mé dcerky ráda a často vzpomínám.“

Ing. Jana Štuplová
maminka 9leté Evičky

testimonial5

„Díky přístupu paní Klapákové se z nezvladatelného předškoláka stal naprosto vyrovnaný, bezproblémový a šťastný kluk. V její mateřské škole se naučil správnému chování a jednání s dospělými i dětmi. Teď si dokáže vážit sám sebe i druhých.“

Helena Blažková
maminka 7letého Štěpánka

testimonial1

„Petra Klapáková vnáší do své práce dlouholeté zkušenosti logopedky a zároveň učitelky mateřské školy. Umí přesně odhadnout, co na které dítě platí, a podle toho zvolit nejvhodnější přístup. Cením si toho, jak nás provázela na cestě k výsledkům a pomohla nám zdolat veškerá úskalí ve výslovnosti mého Kubíka.“

Mgr. Mirka Stasiuková
maminka 7 letého Jakuba

testimonial4

„Pro paní Klapákovou je na prvním místě dítě a jeho spokojenost. Dokáže s dětmi pracovat zábavnou formou, takže na hodiny logopedie se těší moje dcerka i já. Díky přístupu paní Klapákové jsme během dvou měsíců úspěšně zvládly všechny ostré sykavky a pilujeme krásné „r“.

Eva Nezavdalová
maminka 5leté Violky

Demetra

„U našeho syna byla zjištěna mírná porucha pozornosti kombinovaná s hyperaktivitou. Díky paní Klapákové se dokáže velmi dobře vyjadřovat, zlepšil si jemnou i hrubou motoriku, pozornost a umí spoustu básniček i písniček.“

Pavla
maminka 5letého Honzíka

reference_belo

„Moc děkuji za profesionální práci a přátelský přístup. Můj syn Dominik se na logopedii vždy těší. Výsledky jsou skvělé.“

Jitka Bělochová
maminka Dominika

Co vás čeká

1. Setkáme se

Objednáte si termín schůzky. Při osobním setkání společně probereme  potřebné a nastíníme možnosti řešení. Budete mít příležitost zeptat se na vše potřebné. Veškeré informace, které se od vás dozvím, považuji za důvěrné.

2. Sestavíme plán

Pak si  domluvíme plán dalšího postupu a přibližný počet setkání. První setkání ohledně logopedické péče trvá 45 minut, další pak 30 minut. Poradenství ohledně výchovy dítěte trvá zpravidla 60 minut. Budete-li chtít, navštívím vás a vaše dítě doma.

3. Vykročíme na cestu

Na pravidelných setkáních budeme pilovat vše, co bude třeba.  Ukáži vám, jak s dítětem trénovat motoriku mluvidel, jak cvičit doma. Poradím ideální frekvenci logopedických cvičení a vhodnou motivaci. Poskytnu vám odborný metodický materiál a zpětnou vazbu. 

4. Dojdeme k cíli

Až dosáhneme vytyčeného cíle, poblahopřeji vám a rozloučíme se. Dál už budete vědět, jak na to. Pokud budete potřebovat logopedii či poradenství při výchově dítěte někdy v budoucnu, budu vám ráda k dispozici.

Služby a jejich cena

Logopedie

Na základě diagnostiky, navrhnu  další postup. Vhodnou formou se budeme věnovat technikám rozvoje řeči, reedukaci nesprávné výslovnosti a rozvoji slovní zásoby. Ukáži vám metodiku pro rozvoj řeči, fonematického sluchu a motorických dovedností, vhodnou pro vaše dítě.

Cena:

Vstupní diagnostika – 1.000 Kč

Logoterapie – 500 Kč / 30 min.

Poradenství ve výchově

Podrobně probereme vaši situaci, na základě informací od vás, navrhnu vhodné řešení a poradím vám, jak dál. Odnesete si praxí ověřený postup, který vám usnadní komunikaci s dětmi a ulehčí každodenní život.

Poradenství vyžaduje 2-8 setkání, případně jednu návštěvu doma, podle otázek, které potřebujete vyřešit. Celková cena se odvíjí od počtu dohodnutých setkání.

Předškolní příprava

Předškolák je určen dětem od 5 do 7 let. Program je zaměřen nejen na komplexní rozvoj kognitivních dovedností dítěte, ale i na detekci oslabených, pomaleji se rozvíjejících oblastí a jejich stimulaci. Je vhodný pro menší skupinu dětí- i pro jednotlivce.

Cena:

Skupinová výuka – 2.250 Kč / 15 lekcí

Individuální výuka – 750 Kč / 60 min.

Pokud si nejste jistí, v jakém rozsahu budete mé služby potřebovat, napište mi nebo zavolejte a probereme vaši konkrétní situaci.

Články

Kniha

42642816

Rozvoj řeči – zvuky a slabiky

Rozvíjíme řeč i sluch předškoláků zábavně

Kniha obsahuje originální hry a nápady pro rozvoj komunikačních dovedností dětí od 3 let. Jelikož jsou zvuky základním prvkem při vytváření dětské řeči, je první část této publikace věnována právě jim, zatímco následující část již obsahuje rozmanitou škálu her se slabikami a rýmováním slov. Cílem knihy je pomoci hravou formou rozvinout sluchové vnímání, fonematický sluch, jazykový cit i slovní zásobu, jakožto i další poznávací schopnosti. Kniha je vhodná jak pro práci s jednotlivci, tak pro menší skupinu.

Kontakt

Mgr. Petra Klapáková

E-mail: petraklapakova@gmail.com

Telefon: +420 608 817 000

Skype: petra.klapakova

Adresa: Akátová 657, Jirny, 250 90

IČ: 86688596

Bankovní spojení: 2700521738/2010

Sledujte mě na Facebooku nebo Instagramu
a dozvíte se, jak na to, aby vám s dětmi bylo dobře.